Thursday, November 11, 2010

EDUCATION GRATUITE POUR LES LECTEURS DU JOURNAL MINEMBWE

FREE EDUCATION. EDUCATION GRATUITE POUR LES LECTEURS DU JOURNAL MINEMBWE

Abiwacyu muraho? Kubasomyi ba Journal Minembwe, tumaranye imyaka ine (4)kuri ururubuga rwamakuru yiwacyu. Numvise, nejejwenkubagezaho inyigisho mushobora kubonera ubuntu. Yego sinje uzitanga comme telle ariko narabashakashakiye mwe,icyomwakora gusa nukwiga kubuntu mwigishije nincyabwenge. Ubishimye wazamenyesha kugira ngo wendadukomeze.

Nimuryoherwe:
Akim

Click hano: YouTube Playlist

No comments: