Sunday, November 12, 2006
Mountain Runundu, the Heart and Symbol of Minembwe FOR YOU TO EXPLORE

1 comment:

Minembwe said...

Biranejeje kugira ahantu nkaha abantu babona ibyiwacyu. Mukomeze imirimo yokwamamaza nokumenyekanisha iwacyu